לקבלת עדכונים על מבצעים

אני מסכים וכן לקבלת
דברי פרסומת כמפורט בהם

תנאי שימוש בחנות באתר האינטרנט בזק

 1. כללי

(א) באתר האינטרנט של בזק (להלן: "האתר") שפותח ומופעל על ידי  חברת בזק, קיימת  גם חנות בה אתה מוזמן לרכוש מוצרים ושירותים מבזק.(להלן- חנות) .
(ב) האמור בתקנון זה  מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
(ג) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ועל כל רכישה שייעשו על ידך בחנות ובאמצעותו, ויהוו את הבסיס המשפטי לעסקה בינך לבין בזק . עקב כך, הנך מתבקש לקרוא בעיון תקנון זה במלואו.
גלישה באתר או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אתה לא מסכים לתנאי מתנאיו אתה  מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
 
2. אודות העסקה באמצעות החנות
(א) בזק מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל, באמצעות החנות , בדרך נוחה, מהירה וקלה.
(ב) עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את מפרט המוצר או השירות המוצע למכירה וכן את עלות המוצר/שירות (להלן "דף המכירה").
חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה כוללים מע"מ,  במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
(ג) לביצוע הזמנה אתה  נדרש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה אתה הופך ממשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה"). על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה , במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים.
(ד) מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע בזק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה אם הפעולה אושרה או נדחתה. במידה ואושרה, תירשם ההזמנה במחשבי בזק . כמו כן יישלח אישור על ביצוע הפעולה בדואר האלקטרוני שמסרת.
יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה אסמכתא או אישור על ביצוע פעולה ואינו מחייב את בזק. רק הרישום שנרשם במחשבי בזק הוא אישור  לנכונות הפעולות.
חיוב מבצע הפעולה עבור המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
לתשומת ליבך: הגשת פרטים כוזבים היא  עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
(ה) במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי  חברות האשראי,  יצור קשר נציג המכירות עם הלקוח לצורך השלמת הרכישה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי  חברת כרטיסי האשראי. בזק זכאית לבטל את ההזמנה אם מבצע הפעולה לא הסדיר את  האישור לביצוע העסקה מטעם חברת האשראי , בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן האישור.
 
3. מכירה רגילה
(א) מכירה רגילה
(1) מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים/שירותים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
(2) מבצע הפעולה בוחר מוצר/שירות (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות בחנות.
 
4. מועדי המכירה
(א) במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה.
 
5. אספקת/הובלת המוצרים
(א) בזק או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך בחנות לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת בחנות. בזק או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. בזק או הספקים מתחייבים לספק רק מוצר אשר
שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. יצוין כי באזורים המוגבלים לגישה מבחינה
ביטחונית ייתכנו עיכובים במועד האספקה הנקוב לגבי המוצר.
(ב) בזק או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של בזק בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו בחנות
לנזקים ישירים ככל שייגרמו, עקב מעשה או מחדל של בזק או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. בזק או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם ללקוח על כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהיה עילת התביעה אשר תהייה - לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
(ג) באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ייתכנו כאמור לעיל עיכובים במועד האספקה הנקוב לגבי המוצר. באזורים אלה בזק או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים לרשות הלקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
(ד) דמי המשלוח המפורטים בחנות אינם כוללים הובלה חריגה או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כח אדם נוסף או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה או משלוח מחוץ לישראל בזק או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה עבור  הובלה רגילה.
(ה) התקנון של בר שליחויות או רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר או התקנון של הספקים המבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל לקוח. תקנונים אלה ניתנים לעיון באתרי הספקים. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , והלקוח יקבל הודעה על כך.
(ו) זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של
ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
(ז) בזק רשאית להודיע לצרכן על עיכוב במועד אספקת המוצר מבלי שתקום לו זכות לפיצוי כלשהו בגין כך.
(ח) דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית בזק ו/או הספקים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
(ט) בעת אספקת המוצר, רשאים בזק או הספקים או מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר או מסירת  3 הספרות בגב הכרטיס כתנאי למסירת המוצר.
לתשומת ליבך:  בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם , ללא פגיעה ,או נזק ,או פגם ,או קלקול מכל מין וסוג שהוא לספק ממנו נרכש המוצר ועל חשבונו של מבצע הפעולה וללא החזר עבור  דמי המשלוח.
(י) מקום ביצוע העסקה, לכל דבר וענין, יחשב כמקום מושבה הרשום של בזק שהוא העיר תל אביב , גם במקרה בו בחר לקוח , לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.
(יא) במקרה של אספקת מוצר או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה. רישום המוצר או השירות על שם אדם או גוף אחר כפוף להסכמת בזק.
(יב) בזק תאפשר לך למסור במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, בכמות או במשקל דומים למוצר הנמכר, ללא כל תמורה, על פי האמור בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב – 2012. לשם השבת פסולת כאמור, הנך מתבקש לפעול על פי ההנחיות בחנות.
 
6. שירות לקוחות
(א) בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים בחנות בזק כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך בחנות, אנו מזמינים אותך לפנות בכתב בכתובת המייל בחנות ב"צור קשר".
כמו כן לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של בזק ב"צור קשר".
נציגי שירות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותך בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 
7. מי רשאי לרכוש באמצעות האתר
(א) כל לקוח  רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
(1) מבצע הפעולה  כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה ואתה  קטין (מתחת לגיל 18) או אתה לא זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך בחנות כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
(2) מבצע הפעולה  בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
(3) מבצע הפעולה  בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
(4) מבצע הפעולה  בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל
(ב) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא בזק, רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות בחנות ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
(1) מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי או עבר על הוראות הדין;
(2) מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
(3) מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
(4) מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בזק או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר או במי מהספקים או בצד ג' כלשהו.
(5) בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' או לסחור בו.
 
8. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
(א) כדי לרכוש מוצר או שירות יש למלא מידע, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
מעבר לשימוש הנ"ל בזק מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. בזק תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
(ב) בזק נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן, עם זאת במקרים שאינם בשליטתה או הנובעים מכח עליון, בזק לא תהייה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה
 
9. ביטול עסקה/מכירה
(א) מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.
 (ב) ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לבזק .
(ג) תוצאות הביטול עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת בזק, יחזיר בזק למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות בזק באחת מסניפי רשת חנויות בזק או במקום אחר כפי שיימסר לו על ידי נציג השירות, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
(ה) תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, יחזיר בזק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
בזק רשאית לגבות דמי הביטול.
קיבל מבצע הפעולה את הנכס , ידאג להחזרת הנכס לספק במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשלח מבזק או  הספק לחברת השילוח.
לתשומת ליבך: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, על ידי  מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ,  ללא פגיעה או נזק או פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
לתשומת ליבך:  לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש של הספק ו/או של בזק.
(ו) אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של בזק לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
(ז) האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן.
(ח) האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על בזק אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
(ט) בזק תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה:
(1) במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
(2) אם יתברר לה כי העסקה או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוחות  או מי מהם או צד ג' כלשהו.
(3) אם יתברר בזק או לספקים כי הלקוח עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה אותו רכש לצד ג' או לסחור בו.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.
 
(י) אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאים בזק או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור בזק או הספקים או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק עבור  רכישת המוצר או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 
10. תנאים נוספים
(א) טיבם ואיכותם של המוצרים המופיעים בחנות, נמסרו לבזק על ידי  הספקים והם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים.
(ב) אם נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את בזק. תמונות המוצרים בחנות נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות בחנות, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
(ג) בזק לא תהיה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים בחנות והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
בזק אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.
(ד) בזק או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר - תהיה עילת התביעה אשר תהיה - לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של בזק בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח. בנוסף על כך, בזק לא תהיה  אחראית להרכבתם או להתקנתם של מוצרים שנרכשו בחנות ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
כמו כן, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו של השירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
(ה) כל מידע או תצוגה המופיעים בחנות ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) אייקונים (icons) , וכן עריכתם והצגתם של אלה, הם בבעלות בלעדית של בזק או מי מטעמה.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים בחנות אלא אם כן בזק נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
(ו) אין בהצגת המוצרים או שירותים המוצגים בחנות זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם על ידי  בזק.
(ז) רישומי המחשב של בזק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 
11. שונות
(א) פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
(ב) התקנון עודכן לאחרונה במאי 2017  וניתן לשינוי בכל עת על ידי  בזק, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
קנייה מהנה צוות בזק .
 
 
 
 • טלפונים אלחוטיים
  החל מ- 139 ש"ח
  לרכישה
 • מוצרים משלימים
  לרשת הביתית של בזק
  לרכישה
 • מדפסות משולבות
  החל מ- 189 ש"ח
  לרכישה
 • טלפונים לבעלי צרכים מיוחדים
  החל מ-395 ש"ח
  לרכישה

מוצרים שהתעניינתי בהם